Nyheter

Aktualiteter - PressemeldingerTorsdag 19. mai 2016:
Microsoft med voldsom aggressiv markedsføring truer datasikkerheten

Microsoft Norge har i økende grad de siste månedene markedsført operativsystemet Windows 10. De legger inn i det eksisterende operativsystemet på PC'ene en påtvunget reklameboks som hyppig dukker opp, og som er umulig å bli kvitt hvis en ikke har inngående datakunnskaper. Reklameboksen overstyrer all annen aktivitet og ligger øverst på skjermbildet. Den gir kun ja alternativer til å oppdatere operativsystemet til Windows 10. Det finnes ingen nei alternativ, og reklameboksen omgår antivirusprogram på PC'en.
      Igår trappet Microsoft Norge opp sin aggressive markedsføring ytterligere. Den lille X-boksen var fjernet. Samtidig var det satt opp en nedtelling (med sekunder) som startet på 15 minutter og talte ned med varsel om at Windows 10 vil bli installert når nedtellingen var kommet til 0. Eneste alternativ som ble gitt, var "Hvor mye tid trenger du? 2, 4, 6 eller 8 timer".

Microsoft Norge har ikke ønsket å uttale seg om saken. Både Forbrukerombudet og NorSIS (betjener bl.a. siden slettmeg.no) var begge kjent med problematikken. NorSIS betegnet dette som "voldsom "aggressiv markedsføring" og nevnte at de har fått mange bekymringsmeldinger, særlig fra eldre.

Idag tidlig hadde Microsoft Norge, gjennom denne påtvungede markedsføringen (som er integrert i PC'ens operativsystem) sperret alle brukerfunksjonene på PC'en.

Microsoft Norge er en stor sikkerhetsrisiko overfor vårt administrative arbeid, og medfører store ekstra ressurser å håndtere. Det blir nå forberedt en politianmledelse for trakassering og stalking (Norge har nettopp fått en ny stalking lov). Saken vil bli fulgt opp av nett-tidsskriftet Urett Forvaltning. Alle som har tips om denne saken kan sende dette til post@urett.no.

Samtidig oppfordrer vi alle som finner dette som et problem, ringer å deler sin misnøye med sikkerhetsansvarlig Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge, på telefon 63 883818 eller 906 88964. Norske Naturveiledere kommer til å ringe hver gang denne reklamen dukker opp, og minne Microsoft om at problemet ikke er løst.


 

Web without frames? Click here

 

 

7. november 2006:
Veterinærinstituttet anmeldes for baktaling

I forbindelse med en sak om Mattilsynets ulovlige beslag av ei flaggermus på Gardermoen i september, har Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) bedt Veterinærinstituttet om å få utlevert spyttprøve som tilhører NIFF. I svar fra Veterinærinstituttet har de sendt deres brev til Norske Naturveiledere ved en feiltakelse. Forut for dette brevet har dog Veterinærinstituttets Johan Åkerstedt vært i kontakt med Uninett Nordis A/S for å undersøke om eier for domenet www.flaggermus.no, kontaktet Enhetsregisteret, Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning for å innhente opplysninger. I Åkerstedts iver for å undersøke om saken, tok han aldri kontakt med NIFF eller undersøkte Deres hjemmesider hvor saken om det ulovlige beslaget har fått stor omtale. Resultatet ble at Åkerstedt spredte uriktige opplysninger om Norske Naturveiledere i en sak som i utgangspunktet ikke berører vår stiftelse.

Innholdet i brevet fra Veterinærinstituttet er dessuten av en slik art at det lukter sterkt av kameraderi og baktaling. Norske Naturveiledere har en null-toleranse for mobbing. Forholdet er derfor idag anmeldt overfor Politiet for brudd på Straffelovens §247. Saken er også tatt opp med Sivilombudsmannen, Administrasjonsdepartementet samt Stortingets Arbeids- og sosialkommité.
Anmeldelsen omhandler seksjonsleder Jorun Tharaldsen og veterinær Johan Åkerstedt ved Veterinærinstituttet i Oslo.


 

 

Pressemelding 9. mai 2004:
Registerenheten i Brønnøysund praktiserer selvtekt
av Leif Gjerde

Å registrere Norske Naturveiledere har vist seg ikke å være helt enkelt. Enkelte rutiner blir mer iøyenfallende ved slik registrering, særlig når den som registrerer har satt seg grundig inn i lovverket, og kjenner godt til den norske forvaltningen generelt. Når vi forsøker å få tak i dalig leder ved Registerenheten i Brønnøysund Erik Fossum er han ikke tilgjengelig for kommentarer. Dog får vi tak i underdirektør Sverre Hovland som er leder for juristene ved enheten. Han er meget behjelpelig og påståelig for at rutinene ved enheten er korrekte. Begrunnelsen er delvis at dette er en praksis som de har hatt siden enheten ble dannet i 1985. Dog blir han plutselig meget usikker og ikke så skråsikker lengre når han får kjennskap til at informasjonen har har gitt vil bli brukt i en pressemelding. De forhold som Norske Naturveileder reagerer på er:

Manglende kompetanse
Det første som slår enn er den mangelnde kompetanse som Enhetsregisteret innehar. Når en ringer Enhetsregisteret og ber om en som kjenner til rutiner for nyregistrering av stiftelser, forventer enn at personen kan hjemmeleksa si. Dog gir personen mer inntrykk av å arbeide i resepsjonen enn å være saksbehandler, særlig når han har problemer med å svare på så mange detaljer som står i Stiftelsesloven.

Behandler ikke klager
Rutiner for registrering og oppfølging er noe rotete og uklar. Første gang materialet sendes inn går alt bra. Men til tross for en grundig utfylling av skjema med vedlagte dokumenter sendes hele søknaden i retur. Brevet som følger med fra Enhetsregisteret forteller alle de mangler som søknaden hadde, og at søknaden derfor ikke kan behandles. Flere av de manglene som brevet fra Enhetsregisteret påpeker viser seg å ikke være tilfellet. Enhetsregisterets svar er et standardbrev de sender ut, og derfor ber de i brevet om informasjon som allerede ble sendt ved førsteregistrering!

Selvtekt
Alle stiftelser skal registreres i Enhetsregisteret. Stiftelser som har en grunnkapital på over 50.000 kroner skal også registreres hos Fylkesmannen. Dog praktiserer Registerenheten i Brønnøysund med at alle stiftelser som behandles av dem blir oversendt de respektive Fylkesmenn. Å innføre et slikt påkrav kan kun gjøres med lovhjemmel. De har heller ikke fått noen dispensasjon fra Departementet. Rutinen hos Registerenheten er derfor selvtekt. Hovland ser ingenting galt i denne rutinen, og begrunner dette med at rutinen har eksistert siden Enhetsregisteret ble opprettet, og at Staten ikke hadde gjort noe som er ulovlig. Videre forteller han at oversendelsen har er av praktiske årsaker. Det hadde vært pinelig hvis en av dem godkjente en stiftelse, mens den andre gjorde det ikke. Den foremelle bergrunnelsen oppgis dog at Fylkesmannen skal kontrollere at stiftelsen har satt opp sine vedtekter etter de krav som stilles i stiftelsesloven. Dette er jo nettopp det Enhetsregisteret også gjør!

Får konsekvenser
Ifølge Hovland vil Registerenheten gjennomgå sine rutiner for behandling av nyregistrering og klager. Dog erkjenner de ikke at oversendelse av saker til Fylkesmannen er selvtekt. Søknaden fra Norske Naturveiledere ble således av Registerenheten oversendt Fylkesmannen i Oslo & Akershus den 5. mai, og Registerenheten i Brønnøysund er derfor idag politianmeldt for brudd på Stiftelsesloven.

 

 

 


 


Sist oppdatert 27 januar 2017


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011