Ris og Ros


Denne siden inneholder våre forretningsmessige erfaringer på godt og vondt. Derfor vil det her bli presentert episoder og forhold som vil kunne være nyttig for andre forbrukere, både bedrifter og privatpersoner. Dog tas det ikke med erfaringer fra eksisterende samarbeidspartnere eller andre som vi har et fast forretningsmessig forhold til. Dette for å unngå negativ lobbying i form av konkurranse, politikk eller undergraving.


Ros

Expert Lørenskog
Ved kjøp av planlagt ny bærbar datamaskin (PC) ble det foretatt flere butikkbesøk og en inngående søk på internett. IBM baserte maskiner med Windows er den dominerende på markdet. Selv om det var ønskelig å bruke Mac (Apple), ville dette være praktisk vanskelig pga kompatibilitetsproblemer mellom disse to systemer. Mac'ens relative problemfrie konsept, og raskere ytelse (f.eks. ved redigering av bilde, grafikk og lyd) har lenge vært forlokkende, men langt utenfor rekkevidde.
      Dog har valg av Windows baserte PC'er vært et marerit da det finnes en rekke fabrikater (merker) med sine lange rekker av modeller. Noe system på modellene er vanskelig å finne da det er små forskjeller med en rekke overlapp i egenskaper.
      På Metro Sentret i Lørenskog gikk jeg tilfeldig forbi en Expert-butikk, og tenkte hvorfor ikke ta en rask titt på hva de har. Først dukket det opp en yngre herre som skulle hjelpe. Han levde tilsynelatende i en helt annen verden, da han kun hadde kunnskap om dagens maskiner. Jeg har hatt datamaskin siden PC'enes barndom (som allemannseie) på slutten av 1980-tallet, og min kunnskap og innsikt var langt fra kompatibelt med herremannen i Expert.
      Så dukket opp en eldre man under vår diskusjon. Han heter Cato og arbeider også for Expert Lørenskog. Han var litt eldre og hadde gode datakunnskaper. Han hadde også kunnskap om Mac. Catos klarsynthet og innsikt i kundens (meg) behov og ønsker resulterte i at jeg endte opp med å kjøpe en Mac. Han ga alle svarene jeg trengte for kunne bruke en Mac uten at dette gikk på bekostning av dagens databehov jeg har.
      Det er sjelden en møter butikkbetjening som faktisk har kunnskap om det de selger. Cato hadde inngående kunnskap, men like viktig innsikt i det han hadde kunnskap om. Dette er en sjelden egenskap hos kjøpesenter butikkene. Det er slike personer som selger, og beholder kundene sine! Det gis derfor ros til butikksjefen på Lørenskog som har klart å finne en så dyktig ansatt og gitt ham så god oppfølging i form av etterutdanning.


Ris

Tryg Forsikring sin fagsjef Ingrid Røssland (født 25. januar 1965) har påpekt at de ikke ønker sin saksbehandler nevnt i avsnittet nedenfor. Urett Forvaltning har fulgt dette opp og skrevet en vurdering av slike sider som dette som omhandler ris-og-ros. Artikkelen kan leses her.

Overfakturering fra Telenor
Torsdag 16. februar 2017
Telenor (gamle Televerket) sin praksis for rutinemessig å ta månedlig betalt for postsendt papirfaktura, er blitt fulgt opp av oss. Denne avgiften oppgir selskapet å være en "engangsavgift", med samme beløp på hver nye faktura de sender ut. Kunden får ikke mulighet til å motta faktura elektronisk via e-post, som forøvrig ville ha vært gratis. Andre telefonselskaper sender fakturaer elektronisk, inklusiv Telenor Bedrift (som er skilt ut som et eget selskap fra Telenor Privat). Men Telenor Privat har rutiner og interne instrukser for å "melke" kundene.
     
Severin Roald (født 2. oktober 1975) er "Senior Vice President" for kommunikasjonsenhet internt i Telenor (ironisk nok både for selskapene "Bedrift" og "Privat") ble kontaktet med ønske om en forklaring. Men i en e-post 10. februar ønsket han ikke å redegjøre for årsaken til hvorfor de urettmessig påtvinger og lurer kundene med en månedlig engangsavgift.

FotoCare tar betalt for å gi feil råd
Torsdag 19. januar 2017
Dette firmaet er et datterselskap til Interfoto, som importerer Nikon til Norge. FotoCare er et serviceverksted som fører reparasjoner og vedlikehold av kamerautstyr. Generelt har de vist seg å være meget effektive, der ofte en mottar en SMS melding før en kommer hjem om at kameraet er blitt reparert.
      Vi har brukt FotoCare nesten årlig da Canon sitt zoomobjektiv "EFS 17-55 mm f. 2.8" har en ekstrem egenskap ved å samle mer støv enn de fleste andre objektiver på markedet. Støvet setter seg mellom de interne linsene på objektivet som kun kan fjernes på et fagverksted. Siden objektivet er så dyrt i innkjøp, har det lønnet seg å få den renset. Men rensingen dekkes av kjøpsgarantien kun enkelte ganger.
      Ved siste innlevering av objektivet til rensing ble det svart: «
Denne linsa her flere feil og er mye slitt. Vi anbefaler ikke rep av denne, her er pris for forundersøkelsen.
438 kroner». Det ble ikke påpekt hva de flere feilene var. Men objektivet var full funksjonibel. Den ble levert inn kun til rens. Så i praksis tok de betalt for 438 kroner for knapt å se på objektivet i noen sekunder.

Altitec / Batterigiganten Lervik ― Sen levering uten produktinformasjon
Torsdag 15. desember 2016
Det ble våren 2015 bestilt oppladbare D batterier fra dette firmaet som skulle brukes våren og forsommeren 2015. Vi spurte også om hvilke typer batterier det dreier seg om, dvs. produsent. Slike batterier som bestilles direkte fra produsent, og blir brukt i industrien eller av firmaer, har ofte ingen etiketter eller informasjon på batteriene. Det er derfor vanskelig å kontrollere om batteriene holder mål, eller om de er produsert ulovlig. Det hadde dessuten vært vanlig for disse batteriene at de utlades med 30% hver måned, noe som krever at batteriene leveres raskt eller blir vedlikeholdt under transport. Disse ønskene ble poengtert både på e-post og ved personlig frammøte når noen av de andre bestilte varene skulle hentes.
      Tore Lervik (født 30. november 1973) leverte varene alt for sent, og vi fikk aldri vite om hvem som var produsent til batteriene, eller hvilke type batterier vi hadde fått levert. Pakken ble derfor aldri hentet på Postkontoret, og gikk således i retur.
      Altitec har med ugjevne mellomrom fornyet sine krav via e-post og brev, som dreier seg om et gebyr på 280 kroner for ikke avhentet forsendelse. Sist ble dette sendt den 15. desember 2016. Vi har gitt klar beskjed om at dette kravet bestrides, og purringer og inkassovarsler ikke vil nytte. Det eneste de kan gjøre er å bringe saken videre til Forliksrådet, ellers erkærer vi kravet som død og maktesløs. Flere purringer vil anses som trakassering, og anmeldt deretter.

Tryg Forsikring mener det er uaktsomt å følge veitrafikkloven
Lørdag 2. juli 2016
Den 10. januar 2016 ble vår bil påkjørt bakfra av fører Jczak Kołodzie (født 13. februar 1990). Det var da snøfall med snødekket veg. Mye løssnø forårsaket også snøfokk fra bilene. Motgående snøplog
dekket den gule stripen i vegen, så vår bil reduserte hastigheten før den kjørte nærmere motsatte veikant som var snødekket og uten tydelig markering. I forbindelse med dette ble vi påkjørt bakfra av Kołodzie. Han mente at vi kjørte for sakte og skulle ha holdt avstand til ham bak, så han ikke kjørte inn i vår bil. I tillegg skrøt han av å være yrkessjåfør og viste stolt fram førerkortet som viste alle kjøreklassene han hadde sertifikat til.
      Vårt selskap er IF Skadeforsikring, mens motparten benytter det danske Tryg Forsikring med kontor i Bergen. Det har vært utallige e-post utvekslinger mellom IF, Tryg og Naturveilederne. Først påstod saksbehandler Agathe Berge Gundersen (født 21. juni 1977) fra Tryg Forsikring at skaden var bilen som kjørte foran sitt ansvar. Senere endret de dette til 50/50, før de til slutt innrømmet fullt ansvar.
      Problemet med saken var at vi i slutten av januar fikk en mangellapp på vår bil, med krav om utbedring innen 31. januar. Vi hadde ingen mulighet til å utbedre skaden eller skaffe ny bil pga uavklart forsikringskade. Manglende garantier fra Tryg og ingen reell dekning av leiebil medførte at vi kjøpte ny bruktbil i slutten av mars. Dog har vi vært uheldig med denne som har vært levert inn til verksted 4 ganger. Dette har resultert i at vi har endt opp med å kjøre den gamle bilen som har en begjæring om avskilting. Så hele første halvår har vår aktivitet vært begrenset til lokal kjøring i området Oslo og Romerike.
      Som følge av sendrektighet i saken fra saksbehandler Agathe Berge Gundersen i Tryg Forsikring, er oppgjøret ennå ikke avsluttet. Naturveilederne ønsker forøvrig at forsikingen skal dekke de reelle og faktiske utgiftene til skaden og ikke utbetale et redusert symbolsk beløp. Det er viktig at vi har en funksjonibel bil uten at det medfører merkostnader for oss. Disse kostnadene skal dekkes av den ansvarlige.
      Selskapet har selv kommentert dette innslaget.
Artikkelen i Urett Forvaltning kan leses her.

Posten Norge/Bring overkjører NAF sine ønsker
Tirsdag 24. mai 2016
Fikk idag e-post fra NAF om at de har mottatt post i retur. De har sendt til folkeregistrert adresse der det ikke finnes noen fysisk postkasse. Det viser seg at det er selskapet Bring (Posten Norge) som oppdaterer adressene til NAF sin medlemsdatabase. De gjør dette opp mot Skatteetatens Folkeregister. De foretok denne forandringen allerede 15. juni 2015, men NAF har ikke bemerket post som har kommet i retur tidligere. For siden juni ifjor må også bladet Motor ha gått i retur. Det er først nå at de reagerte på dette da det var snakk om en faktura!

Barentsforlaget, Kirkenes
Dette er andre gang Barentsforlaget ringer angående reklame for en norsk-russisk ordbok. Dette til tross for at Norske Naturveiledere har reservert seg mot reklame hos Registerenheten i Brønnøysund, og at de har ringt en gang tidligere om akkurat samme sak. Det er daglig leder Natalia Romanova (født 120160) som ringer fra 92057377, og hun oppgir ikke hva saken gjelder, hvem som ringer eller hvilken person hun skal snakke med. Bare at hun ønsker å snakke med biblioteket. Bedriften har org. nr. NO 985 591 008, hvor Pavel Romanov (født 260859) er styrets leder.


Sist oppdatert 16. februar 2017


web counter
web counter

besøkende siden 2. februar 2015