Norske Naturveiledere

E-post

På grunn av økende mengde av uønsket reklamepost, SPAM, har vi ikke oppgitt @ i våre e-post adresser. Dette gjør vi for at søkemotorer ikke skal få tak i vår riktige e-post adresse for uønsket bruk. Således må du for vår e-post adresse

post#naturveilederne.info

erstatte tegnet # med @

For andre oppgitte e-post adresser skal kun tegnet # erstattes med @